GÜNCEL Haberleri
Konya Kalesinin Kalıntılarından Doğan Tarihi Yapı

Konya’da son dönem Osmanlı eserlerinden olan Valilik binası, Sultan 2 Abdülhamid’in Osmanlı taşra teşkilatını güçlendirme politikaları kapsamında vilayetlerde inşa ettirilen tarihi yapılardan birisi olarak yerini alıyor.

Konya Kalesinin Kalıntılarından Doğan Tarihi Yapı
PAYLAŞ
A
Haberi Oku

 

Konya Valisi Mehmet Said Paşa tarafından, 1882-1885 yılları arasında inşa
ettirilen binanın yapımında, temelleri 13’üncü yüzyılda Selçuklu Sultanı 1
İzzeddin Mes’ud tarafından atılan ve Sultan Alâeddin Keykubad döneminde
tamamlanan Konya Kalesinin dış kale duvarlarının muntazam taşları
kullanılmış. Şer'iyye sicillerine göre, Valilik binasının olduğu yerde daha
önceleri 18’inci yüzyıl sonlarından itibaren var olduğu anlaşılan on beş
odalı eski bir Vali Konağı bulunuyordu. Yığma kagir tekniğinde inşa edilen
Valilik binası, doğu-batı istikametinde 79x39 metre ölçülerinde
uzunlamasına dikdörtgen bir alana oturuyor. Avlu etrafında Avrupai
pencere ve kemerlerle bir kışlayı andıran ve yüksek bodrumun üzerinde iki
kattan oluşan binanın, kalın taşıyıcı taş duvarları dışında orijinal döşeme
sistemi, Cumhuriyet Döneminde yapılan onarımlarda betonarmeye
çevrilmiş durumda.
 
VİLAYET GAZETESİ BURADA BASILDI
Yapının dört cephesinde birer giriş kapısı bulunmakla birlikte esas giriş
özgün kesme taş dokusuna sahip, ortada ve iki yanda yapılan çıkmalarla
hareketlendirilen doğu cephede düzenlenmiş. Ön kısımdaki şadırvan ise
günümüzde mevcut değil. Doğu cephesinin ortasında çıkma yapan bölüm,
birinci kat döşemesini destekleyen üç kemerli bir revak tarzında
düzenlenmiş giriş sahanlığına sahip. Önde bağımsız ve arkada cephe
duvarına yarı gömülü olan Toskan tarzı döner sütun, birbirlerine yarım
daire formlu kemerlerle bağlı. Binanın bodrum ve zemin katlarında yirmi
sekiz, birinci katında ise otuz oda yer almakta. Vilayet konağının bodrum
katında bir dönem Konya Vilayet Gazetesi’nin basıldığı ve uzun yıllar
Merkez Karakolu’nun binanın meydana bakan zemin katında hizmet
verdiği biliniyor.

Yorumlar (0)